კონსულტანტები

აქ ნახავთ კონსულტანებს, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა სფეროში. დაჯავშნეთ შეხვედრა და მიიღეთ პროფესიული მხარდაჭერა.

გიორგის აქვს 20 წლიანი აღმასრულებელი მენეჯმენტისა და კონსულტაციის გამოცდილება ბიზნესის განვითარების, სტრატეგიის, ორგანიზაციული განვითარებისა და კორპორატიული მუშაობის გაუმჯობესების მიმართულებით. მას აქვს განათლება ეკონომიკაში, ფინანსებში და მენეჯმენტში. 10 წლიანი სწავლების პრაქტიკა წამყვან ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უნივერსიტეტებში.

ნახე მეტი

ეკა გამოცდილი ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი და ბიზნეს ანალიტიკოსია. ის სამთავრობო, ფინანსურ, საკონსულტაციო და განათლების სექტორებში 24 წელზე მეტია მოღვაწეობს. 10 წელზე მეტია მუშაობს ბიზნეს-საკონსულტაციო მიმართულებით, როგორც კერძო ასევე, საჯარო სტრუქტურებთან.

ნახე მეტი

GEC-ის პარტნიორი (ყაზახეთი)

ჩინგიზს აქვს 20 წელზე მეტი გამოცდილება საერთაშორისო განვითარების, მმართველობისა და სტრატეგიის სფეროში ყაზახეთსა და ცენტრალურ ევრაზიაში. მას აქვს განათლება საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში. ჩინგიზი არის საბჭოს წევრი სხვადასხვა ორგანიზაციებში, როგორიცაა Halyk-ის გლობალური ბაზრები, საერთაშორისო მწვანე ტექნოლოგიებისა და ინვესტიციების ცენტრი, ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტი და სხვა.

ნახე მეტი

თამარს აქვს 15 წლიანი საკონსულტაციო გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციის განვითარების საკითხებში. აქვს საგანმანათლებლო გამოცდილება ორგანიზაციულ და ინდუსტრიულ ფსიქოლოგიაში, MBA მენეჯმენტში. 5 წელზე მეტი ტრენინგის გამოცდილება.

ნახე მეტი

ირაკლი მონაწილეობდა 20-ზე მეტ საკონსულტაციო პროექტში ორგანიზაციული და სტრატეგიული განვითარების მიმართულებით. მას აქვს 4 წლიანი გამოცდილება ენერგეტიკის სექტორში,  მათ შორის ფინანსურ და მდგრადობის ანალიზისა და მარეგულირებელ საკითხებში. ირაკლის ასევე აქვს 5 წლიანი აღმასრულებელი მენეჯმენტის გამოცდილება ჯანდაცვის სექტორში ბიზნეს ოპერაციებისა და ფინანსური მენეჯმენტის მიმართულებით.

ნახე მეტი

GEC-ის უფროსი ბიზნეს კონსულტანტი

რევაზს აქვს 10 წლიანი გამოცდილება ბიზნეს პროცესებისა და ინფორმაციის ნაკადების ანალიზის, სტრუქტურირებისა და ოპტიმიზაციის, ორგანიზაციული, ოპერატიული და ფინანსური დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების საკითხებში. მას აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება სხვადასხვა მასშტაბებსა და ტიპის პროექტებში, როგორიცაა ორგანიზაციული საქმიანობის შეფასება, ბიზნეს პროცესების სტრუქტურირება და განხორციელება მცირე და საშუალო ორგანიზაციებში, აგრეთვე მსხვილი კერძო და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბიზნეს პროცესებისა და ოპერაციების განახლება.

ნახე მეტი